Logo

ADATVÉDELEM
A www.HentesBistro.hu oldal üzemeltetõje a HUSTOP Bt. tiszteletben tartja Felhasználóik személyes adatainak védelméhez fűzõdõ jogokat.

Adatvédelmi tájékoztatónk leírja, hogy a weboldalunkon a felhasználóink által megadott személyes adatokat hogyan dolgozzuk fel és miként használjuk. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy megvédje felhasználóink személyes adatinak biztonságát.

Portálunk szolgáltatásait mindenki ingyenesen veheti igénybe. Az ingyenes használat feltétele a regisztráció, amit vagy az oldalon történõ elsõ rendeléskor, a rendelési adatok megadásánál kell megtenni, vagy a Fõoldalról belinkelt felületen.

A HentesBistro.hu weboldalának és egyéb oldalainak használatával és a regisztrációval felhasználóink elfogadják az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

1. Adatkezelõ adatai:

Adatbázis szerzõi jogának tulajdonosa a HentesBistro.hu ételrendelõ weboldal üzemeltetõje: HUSTOP Bt.

HUSTOP Bt.

Székhely: 1137 Budapest, Visegrádi utca 12.

Adószám: 28473574-2-41

Cégjegyzékszám: 01 06 314942

Elérhetõség és ügyfélszolgálat:

E-mail: info@hentesbistro.hu

Telefonszám: +36 (31) 7811111

Adattárolás helye és tárhelyszolgáltató:

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

A regisztrációnál megadott felhasználói adatokat a HentesBistro.hu csak saját célra használhatja fel, harmadik személy részére nem adjuk ki ezeket. Az adatokat biztonságos, bérelt szerveren, illetve szükség esetén az oldal üzemeltetõjének saját számítógépén tároljuk.

2. Kezelt adatok köre:

Kérjük, hogy a regisztráció során csak valós és hiteles adatokat adjon meg, hisz a rendelkezésünkre bocsátott információkért kizárólag Ön tartozik felelõsséggel! Rosszhiszemű rendelések esetén fenntartjuk a jogot, hogy IP cím alapján történõ visszakereséssel felkutassuk a megrendelõt és személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tegyünk.

Az adatmegadás önkéntes, az adatok törlése vagy módosítása az info@HentesBistro.hu email címre érkezõ hiteles – a regisztrált e-mail címrõl érkezõ – kérelem esetén egy munkanapon belül megtörténik.

A regisztráció során a következõ személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelezõ):

Teljes név*

E-mail cím*

Jelszó*

Szállítási cím (irányítószám, település, utcanév, házszám)*

Telefonszám*

Hírlevél küldéséhez való hozzájárulás

Rendelés leadása során tárolt és megadható adattípusok (a *-al jelölt adatok megadása kötelezõ):

A rendeléshez választott partner étterem

Rendelés értéke

Rendelés tételei

Rendelés ideje

Felhasználói megjegyzés

Fizetési mód*

3. Az adatkezelés célja és idõtartama:

Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja, hogy megrendeléseiket gyorsan, pontosan teljesítsük, adatait ne legyen szükséges minden rendelés során megadnia, valamint elegendõ és pontos információkkal segítsük a kiszállítást bonyolító partnereinket.

A HentesBistro.hu-n keresztül elérhetõ szolgáltatások nyújtásához a következõ célokra használja fel az adatokat az adatkezelõ:

A hírlevélre történõ feliratkozás esetén a HentesBistro.hu-n elérhetõ termékekrõl, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés idõtartama 8 év.

4. Továbbított adatok

A rendeléskor megadott adatokat a HentesBistro.hu diszpécser szolgálata telefonon, vagy belsõ, zárt és védett online rendszeren keresztül osztja meg a partner éttermekkel.

A HentesBistro.hu-n elérhetõ szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok – felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – továbbítása a Felhasználó által kiválasztott partner étterem részére történik.

5. Személyes adatok kezelésének a jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, amely szerint önkéntes hozzájárulás alapján történik az adatkezelés.

Felhasználóink kizárólag saját személyes adatait adhatják meg regisztráció és rendelés leadása során, azonban a megadott adatok hitelességét nem ellenõrizzük. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlõ kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak személyes adataikat megadni a HentesBistro.hu-n történõ regisztráció és rendelés leadás esetén.

6. Felhasználók jogai

Az adatkezelõ a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezelésérõl, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl.

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, személyes adatainak – a kötelezõ adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

Az adatkezelõ a kérelem beérkezett napjától számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatást ad. Az adatkezelõtõl e-mailben kérhetõ tájékoztatás.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

7. HentesBistro.hu hírlevél, egyéb marketing tevékenységek

A HUSTOP Bt. hírlevele elsõsorban a HentesBistro.hu ételrendelõ portálon meghirdetett akciókra hívja fel a figyelmet.

Hírlevélre történõ feliratkozásra több lehetõség van, a regisztráció során, illetve a weboldal használata során a Felhasználónak saját profilján belül lehetõsége van az Adatkezelõ hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történõ feliratkozás során a következõ személyes adatokra van szükség. (a *-al jelölt adatok megadása kötelezõ):

Teljes név*

E-mail cím*

Hírlevelünk az aktuális média törvényeknek megfelelõen bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen lemondható. A leiratkozásra minden hírlevél láblécében lehetõséget biztosítunk. A leiratkozás kérhetõ e-mailben is, az info@HentesBistro.hu-ra küldött levélben. A leiratkozási kérelmeket 10 munkanapon belül kezeljük. A Felhasználónak lehetõsége van saját felhasználói fiókjában is leiratkozni a hírlevélrõl. Ezt bejelentkezve, a fõoldalon teheti meg.

A Felhasználók adatait megosztjuk hirdetéskezelõ rendszerekkel annak érdekében, hogy azok a Felhasználó számára releváns hirdetéseket jelenítsenek meg.

8. Cookie-k azaz a Sütik jelenléte a weboldalon

Sütik fogalma: A sütik egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészõnek, majd a böngészõ visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngészõ segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

9. Fizetéssel kapcsolatos információk

Adatkezelõ kijelenti, hogy a bankkártyával történõ (online) fizetés esetén semmilyen a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy elõre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. (SZÉP illetve Erzsébet kártyás fizetés nem lehetséges.)

10. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minõsül a HUSTOP Bt. által kezelt adatok olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésõbb 72 órával a tudomásszerzést követõen be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetõen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrõl. Az adatkezelõ nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követõen indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelõnek.

Az adatvédelmi incidensekrõl az Adatkezelõ az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenõrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

11. Jogérvényesítési lehetõségek

A HentesBistro.hu Adatkezelõje mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelõen történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem felelel meg adatkezelésünk, úgy kérjük, írjon nekünk az info@HentesBistro.hu e-mail címre.

Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkezõ szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25) jár el.

Aktuális változat – 2018.08.27

Kedves Vendégeink! Az online rendelésünk a weboldalon egyelőre szünetel. Online megrendeléshez egyelőre használja a Netpincér vagy a Wolt rendszerét. Köszönjük! Bezárás